Potrošni i rezervni dijelovi koje koristimo u našim radionicama ispunjaju zahtjeve kvalitete kao i originalni dijelovi. Zahvaljujući najmodernijoj opremi korištenoj u našim radionicama naši serviseri će uraditi usluge popravka i održavanja prema uputstvima proizvođača vozila.